cruzin BLANCSNAP PORTRAIT

#12 Riho Shoji -parfait-

shoji-1

shoji-2

shoji-3

shoji-4

shoji-5

shoji-6

shoji-7

shoji-8

shoji-9

shoji-10

shoji-11

Credit

  • Model : 荘司里穂 parfait(パルフェ)
  • Photographer:安藤 健太
  • WebSite:parfait